เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนเร่งป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง พร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันสอดส่องการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

               นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สถานการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในปี 2565 พบการดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และมีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวม 3 ราย เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำพูน 1 ราย และเกิดในพื้นที่จังหวัดอื่นแต่ผู้เสียหายมีภูมิลำเนาในจังหวัดลำพูน 2 ราย นอกจากนี้มีคดีที่ผู้เสียหายมีภูมิลำเนาในจังหวัดลำพูน แต่ไม่เป็นคดีการค้ามนุษย์ เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศและแสวงหาผลประโยชน์ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเกิดในพื้นที่อื่น จำนวน 3 ราย แบ่งเป็น คดีรีดเอาทรัพย์ และคดีครอบครองสื่อลามกอนาจาร

             สำหรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในกลุ่มของแรงงาน ในปี 2565 มีสถิติการจับกุมแรงงานต่างด้าว จำนวน 269 ราย แบ่งเป็น แรงงานที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมาย ใช้ช่องทางทางธรรมชาติและการลักลอบเข้าเมืองผ่านจังหวัดลำพูนเพื่อไปทำงานจังหวัดอื่น 237 ราย แรงงานที่เดินทางเข้ามาแบบผิดกฎหมาย ใช้ช่องทางทางธรรมชาติและการลักลอบเข้าเมือง เพื่อมาทำงานที่จังหวัดลำพูนโดยตรงส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวลำไย 32 ราย โดยแรงงานที่เข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
              ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าทางจังหวัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุและปัจจัยหลักมาจากอิทธิผลของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เป็นสังคมไร้พรมแดน ทำให้คนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อได้ง่าย ประกอบกับสถานการณ์ความเจริญทางเศรษฐกิจของจังหวัด ความต้องการทางด้านแรงงานที่ส่งผลให้เกิดการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นจังหวัดลำพูนต้องผสานพลัง บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างจริงจัง พร้อมทั้งร่วมมือกันสอดส่องดูแล การค้ามนุษย์ในพื้นที่ ซึ่งหากพบเห็นการกระทำผิด แจ้งได้ที่สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:12

               ลำพูน พบจุดความร้อนมากขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:08

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหา...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:07

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูป...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 มี.ค. 2566, 16:05

                 วันนี้ (21 มีนาคม 2566) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพู...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 0 9 8 6

วันนี้

จำนวน

14

สัปดาห์นี้

จำนวน

928

เดือนนี้

จำนวน

4262

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]