เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯลำพูน หารือสถานการณ์ไฟป่าและการจัดการไฟป่าตามแนวทางของโครงการนำร่องการจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีการเผาตามหลักวิชาการ
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 3 มี.ค. 2566, 08:56

               วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหารือสถานการณ์ไฟป่าและการจัดการไฟป่าตามแนวทางของโครงการนำร่องในเรื่องการจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีการเผาตามหลักวิชาการ โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
               ด้าน ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบแนวทางการจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีการเผาตามหลักวิชาการ โดยได้มีการศึกษารวบรวมประเด็นสำคัญของการ "เผาตามกำหนด" ซึ่งได้กำหนดหัวข้อ แผนการดำเนินการและวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและต้องมีแบบแผนที่ชัดเจน ประกอบด้วย ต้องกำหนดพื้นที่ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กฎระเบียบกติกาที่เกี่ยวข้อง มีแผนการดำเนินงาน การประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ความพร้อมของพื้นที่ อุปกรณ์เครื่องมือ กำลังคน และความพร้อมแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน รวมถึงสภาพพื้นที่ระบบนิเวศ ลักษณะแหล่งเชื้อเพลิง การใช้ที่ดินโดยรอบ ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ สภาพอากาศ สภาพการเกิดปรากฏการณ์อากาศปิด-เปิด รูปแบบวิธีการในการใช้ไฟ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ (การสื่อสารองค์กร)และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการร่วมกัน รักษาและอนุรักษ์ ผืนป่า และร่วมกันตระหนักถึงการเผาอย่างมีแบบแผนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพอากาศที่ดี อย่างยั่งยืน
                 ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ได้กำชับ ทุกอำเภอ เน้นย้ำอำเภอลี้ ซึ่งเกิดจุดความร้อนเป็นจำนวนมาก ให้มีการติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าอย่างต่อเนื่องพร้อม ขอความร่วมมือให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่อง ดูแล หากพบเห็นไฟไหม้ป่า ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าระงับเหตุทันที เพื่อไม่ให้เกิดจุดความร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิด ฝุ่นควันทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชน หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อสุขภาพชีวิตและสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน

                 สำหรับสถานการณ์จุดความร้อนสะสม หรือจุด HOTSPOT และค่าคุณภาพอากาศ วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 01.25 น. จังหวัดลำพูน พบจุดความร้อนสะสม 67 จุด ซึ่งดาวเทียม SUOMI NPP ระบบ VIIRS ได้มีการแจ้งตำแหน่งจุดความร้อนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอลี้ พบจุดความร้อน 62 จุด รองลงมาเป็นอำเภอป่าซาง 3 จุด อำเภอเเม่ทา 1 จุด และอำเภอทุ่งหัวช้าง 1 จุด โดยค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ " มีผลกระทบต่อสุขภาพ" ขอให้ประชาชนงดการเผาทุกประเภททั้งการเผาเพื่อหาของป่า การเผาขยะ หรือการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช โดยจังหวัดลำพูนได้ประกาศห้ามเผา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2566 เพื่อลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ผู้ใดผ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรี หรือนายอำเภอ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 0 6 2

วันนี้

จำนวน

147

สัปดาห์นี้

จำนวน

1535

เดือนนี้

จำนวน

4015

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]