เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่พร้อมกันทุกอำเภอ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ช่วยลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณ ลานหน้าศูนย์ท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายธนา นวลปลอด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมกันทุกอำเภอเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดการกระจายตัวของฝุ่นขนาดใหญ่ PM 10 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้อยู่ในระดับปกติ ทั้งนี้จังหวัดลำพูนยังคุมเข้มดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมจุดความร้อนทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่เมือง และพื้นที่เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง
                 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น N95 เพื่อป้องกันฝุ่นขนาดใหญ่ PM 10 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อลมหายใจที่ดีของชาวลำพูน แก่ ผู้ที่ขับขี่ รถจักยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคลในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน อีกด้วย
                 จากการติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของสถานีวัดคุณภาพ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในห้วงวันที่ 1 มกราคม – 7 มีนาคม 2566 พบว่าจังหวัดลำพูน มีจุดความร้อนสะสม จำนวน 1,773 จุด และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ AQI และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน จำนวน 2 แห่ง คือสถานีวัดคุณภาพอากาศ ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ เกินค่ามาตรฐาน 35 วัน และสถานีวัดคุณภาพอากาศ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน อำเภอเมืองลำพูน เกินค่ามาตรฐาน 29 วัน อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สาเหตุมาจากการเผาในที่โล่ง การเผาป่าการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ประกอบกับลักษณะอากาศในระยะนี้บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ซึ่งยังคงเป็นสภาวะอากาศปิด มีหมอกควันและฝุ่นละอองปกคลุมเป็นจำนวนมาก
               ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในปัจจุบันถือเป็นปัญหาสำคัญไม่ใช่เฉพาะของจังหวัดลำพูนเท่านั้นแต่เป็นปัญหาในระดับภาค ที่ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในส่วนของจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมรับมือ กับสถานการณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำพูน ปี 2565-2566 และคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ฯใน 8 อำเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการ สั่งการ ประสานการปฏิบัติ ตลอดจน สนับสนุนการปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และตามแผนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองในปี 2566 จังหวัดลำพูน ได้มีการดำเนินการตามแผน พร้อมยกระดับปฏิบัติการใน 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่า พื้นที่เมืองและพื้นที่เกษตรกรรม พร้อมออกประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 รวมถึงการประกาศปิดป่า จำนวน 4 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมการเฝ้าระวังควบคุมจุดความร้อน อย่างต่อเนื่อง
                 โดยกิจกรรมในวันนี้มีการนำรถบรรทุกน้ำรถดับเพลิงและยานยนต์ฉีดพ่นละอองน้ำควบคุมระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ระดมฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูนพร้อมกันทุกอำเภอ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อช่วยลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้อยู่ในระดับปกติ ทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนงดการเผาทุกชนิด งดเว้นกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น N 95 เมื่อออกนอกบ้านทุกครั้ง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 0 6 3

วันนี้

จำนวน

148

สัปดาห์นี้

จำนวน

1531

เดือนนี้

จำนวน

4013

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]