เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 1 ก.ย. 2563, 10:09

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 9 7 7 0

วันนี้

จำนวน

19

สัปดาห์นี้

จำนวน

247

เดือนนี้

จำนวน

1002

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]