เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันที่ 8 ก.ย. 2563, 09:59

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 4 9 2 1

วันนี้

จำนวน

32

สัปดาห์นี้

จำนวน

281

เดือนนี้

จำนวน

1189

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]