เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

วันที่ 8 ก.ย. 2563, 14:06

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 9 7 7 1

วันนี้

จำนวน

20

สัปดาห์นี้

จำนวน

248

เดือนนี้

จำนวน

1003

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]