เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ของหน่วยงาน ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่

วันที่ 17 ก.พ. 2564, 09:36

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 6 4 5 3

วันนี้

จำนวน

24

สัปดาห์นี้

จำนวน

260

เดือนนี้

จำนวน

1000

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]