เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ขอเรียนเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร มาตราการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายใหม่

วันที่ 10 มี.ค. 2564, 13:38

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 8 3 6 7

วันนี้

จำนวน

33

สัปดาห์นี้

จำนวน

353

เดือนนี้

จำนวน

1644

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]