เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: แจ้งเปลี่ยนชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

วันที่ 12 มี.ค. 2564, 11:20

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 8 3 6 3

วันนี้

จำนวน

29

สัปดาห์นี้

จำนวน

349

เดือนนี้

จำนวน

1640

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]