เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ 8 มิ.ย. 2565, 09:08

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 7 9 5 4 1

วันนี้

จำนวน

35

สัปดาห์นี้

จำนวน

529

เดือนนี้

จำนวน

2122

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]