เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน (ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำกวง บ้านศรีเมืองยู้)

วันที่ 21 พ.ย. 2565, 13:06 [ จำนวนคนเข้าดู 130 ]

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 9 8 0 9 0

วันนี้

จำนวน

128

สัปดาห์นี้

จำนวน

1817

เดือนนี้

จำนวน

6101

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]