เลือกภาษา ::
พ่อเมืองลำพูนพร้อมผู้ใจบุญ ส่งต่อน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย โควิด-19 ไถ่ถอนสิ่งของเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 พ.ค. 2563, 13:13

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญ ที่ช่วยไถ่ถอนอุปกรณ์เพื่อการเลี้ยงชีพ และประกอบอาชีพ เป็นการลดภาระหนี้แก่หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19

วันนี้ ( 20 พฤษภาคม 2563 ) นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณกรองพรรณ  รังสิกุล ผู้ใจบุญที่สนับสนุนเงินเพื่อไถ่ถอนสิ่งของเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน จำนวน 16 รายการ รวมเป็นเงิน 10,300 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ได้กล่าวให้กำลังใจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19  ซึ่งขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤต ดังกล่าว และการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากภาครัฐ นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ก็ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ถ้าหากผู้ใดมีความเดือดร้อนขอให้ประสาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ 

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักง...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าห...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

วันนี้(18 มิถุนายน 2563) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพ...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 2 7 4 1 6

今天

数量

18

这星期

数量

172

这月

数量

741

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]