เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอาทิตย์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- น. เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ : วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน,อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
นายโยธิน ประสงค์ความดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:30 น. ประธานในพิธีเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาประชาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด "บ้านแป้นเกมส์" ประจำปี 2567 สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน
12:30 น. ประธานพิธีทำบุญครบรอบมรณะกาล 47 ปี และเปลี่ยนผ้าครองสรีระร่างครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผวจ.ลพ. มอบหมาย/การแต่งกาย ชุดสุภาพ/ชุดพื้นเมืองโทนสีขาว
นายสมาน กองแก้ว
ปลัดจังหวัดลำพูน
- - - -
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
- - - -
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 1 6 0 7 9 3

今天

数量

21

这星期

数量

643

这月

数量

3010

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]