เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอังคาร ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13:30 น. ประธานเปิดกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ "ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย" บริเวณห้วยป่าบง ม.8 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง/(การเเต่งกาย : เสื้อเหลือง)
18:00 น. ลงพื้นที่โครงการก้อเเซนด์บอกซ์ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan ห้องประชุมจามเทวี สนจ.(กยพ.)/จ่าจังหวัด
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan ห้องประชุมจามเทวี สนจ./กยพ.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 0 4 1 4 7 1

今天

数量

62

这星期

数量

376

这月

数量

1590

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]