เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพุธ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ ปภ.
11:00 น. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดทุ่งโป่ง ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง วัดทุ่งโป่ง ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง ปภ.
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุม ชั้น 2B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน ประกันสังคม
--- ว่าง รอการแต่งตั้ง ---
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายโยธิน ประสงค์ความดี
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:30 น. ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้
11:00 น. ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วัดทุ่งโป่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
16:00 น. กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้นแอโรบิค) ทุกวันพุธ บริเวณลานด้านใน อาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 1 3 0 0 8 5

今天

数量

50

这星期

数量

828

这月

数量

4457

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]