เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯวรยุทธ เปิดใจผ่านรายการผู้ว่าฯพบประชาชน "เข้าใจพื้นที่ เข้าถึงทุกปัญหา พร้อมพัฒนาเมืองลำพูน"
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 ต.ค. 2563, 10:08

ผู้ว่าฯวรยุทธ จัดรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน "ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน" เปิดใจครั้งแรกหลังรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ "จากที่ได้มีโอกาสเป็นรองผู้ว่าฯลำพูน มาแล้วถึง 3 ปี ทำให้เข้าใจพื้นที่ เข้าถึงทุกปัญหา พร้อมพัฒนาเมืองลำพูนอย่างเต็มกำลัง"

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) เวลา 07.55 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เดินทางมาจัดรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบประชาชน "ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน" อย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังได้รับพระบรมราชโอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในการนี้ นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ร่วมให้กำลังใจพร้อมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และชมรมแม่บ้านมหาดไทย กับนางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง ผู้อำนวยการ สวท.ลำพูน ณ อาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน กรมประชาสัมพันธ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

"จากการที่ผมมีโอกาสได้ทำงานในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มาถึง 3 ปี ทำให้ผมทราบข้อมูลเชิงพื้นที่ สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ซึ่งจะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนการพัฒนา และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันถ่วงทีต่อไป" นายวรยุทธ กล่าว

สำหรับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ นับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนที่ 44 ต่อจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ก่อนนี้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ เดิมดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 8 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อย่างเป็นทางการ โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ปัจจุบันอายุ 58 ปี สมรสกับนางปนัดดา เนาวรัตน์ มีบุตร 2 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) พ.ศ. 2529 ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ พ.ศ. 2551 ผ่านการการอบรมหลักสูตรที่สำคัญ อาทิ หลักสูตร นายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง รุ่นที่ 56 หลักสูตร นักปกครองระดับสูง วิทยาลัยมหาดไทย รุ่นที่ 64 หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง รุ่นที่ 22สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีประวัติการรับราชการที่สำคัญ ได้แก่  นายอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ , เลขานุการกรม กรมการปกครอง , ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการบริหารราชการอำเภอและขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ , รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง , ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบประชาชน "ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน" ได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 08.05 - 09.00 น. ทางสถานีวิทยุ สวท.ลำพูน ระบบ FM ความถี่ 95.00 MHz และทางเพจ FB สวท.ลำพูน FM95

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พ.ย. 2563, 15:03

เช้าวันนี้(26 พฤศจิกายน 2563) ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์เเห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชียงใหม่) กรมประชาสัมพันธ์ นาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:45

วันที่ (14 พฤศจิกายน 2563) ที่ โรงพยาบาลป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:44

วันที่ 14 พ.ย. 63 เวลา 09.30 น. ที่ ลานกิจกรรม มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:43

วันนี้(14 พฤศจิกายน 2563)ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 3 2 5 6 5

今天

数量

7

这星期

数量

231

这月

数量

1330

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]