เลือกภาษา ::

旅游景点 :: 城市博物馆

城市博物馆
南奔直辖县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:41

历史:位于哈里蓬猜国家博物馆的后面 是南奔经久历史的学习资源 南奔是佛教的重要城市。这博物馆用于后代的人学习南奔社区历史研究有事件,地方,重要人物的照片。有展览 三个显示区是一百年南奔的历史室,Chao Rat Cha Samphanwong历史室和生活,传统,文化的方式。

 

 

地址:城内镇 南奔区 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]