เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Mae Thi水库

Mae Thi水库
班蒂县 วันที่ 28 ม.ค. 2562, 09:26

历史:由于拉玛九世国王的倡议,是一个水库 距离班蒂县 约5公里。这座大坝宽470米,长约6公里,有500万立方米的水。 可用于5000 莱的农业区。在大坝上 可以看到山脉的美丽风景 周围环绕自然氛围适合休息身心。

 

 

地址:Doi Wiang家班蒂镇 班蒂县 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]