เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Huai Tom家手艺品研究中心

Huai Tom家手艺品研究中心
李县 วันที่ 28 ม.ค. 2562, 09:49

历史:Huai Tom家手艺品研究中心,是促进手艺和古代克伦文化的中心 前面有一座古老的克伦家居,建造根据克伦人的真实风格。家居主要用竹子建造。 在研究中心,有许多产品可供选择,无论是银器,柳条制品,身分古老克伦编织面料。 织布根据部落文化编织。

 

 

地址:登杨门家 李县 南奔府

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]