เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ธงชาติไทย (28 กันยายน 2563 เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย)

วันที่ 23 ก.ย. 2563, 15:29

数量进入网站的人

0 0 0 0 3 2 5 6 6

今天

数量

8

这星期

数量

232

这月

数量

1329

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]