เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลกรในสังกัดเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์

วันที่ 19 เม.ย. 2564, 15:53

数量进入网站的人

0 0 0 0 4 6 7 1 9

今天

数量

0

这星期

数量

331

这月

数量

1665

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]