เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ยกเลิกระบบโทรศัพท์แบบสายตรง (Direct Inward Dialing : DID)

วันที่ 27 เม.ย. 2564, 14:17

数量进入网站的人

0 0 0 0 4 6 7 2 0

今天

数量

1

这星期

数量

329

这月

数量

1666

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]