เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน

วันที่ 23 ก.ค. 2564, 18:12

数量进入网站的人

0 0 0 0 4 6 7 1 9

今天

数量

0

这星期

数量

331

这月

数量

1665

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]