เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประกาศจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัด

วันที่ 20 ม.ค. 2565, 20:02

数量进入网站的人

0 0 0 0 7 3 4 5 7

今天

数量

80

这星期

数量

529

这月

数量

2169

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]