เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (เผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 1 ต.เหมืองง่า เชื่อมบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน)

วันที่ 8 ธ.ค. 2564, 11:31 [ จำนวนคนเข้าดู 520 ]

数量进入网站的人

0 0 0 0 7 3 4 5 8

今天

数量

81

这星期

数量

530

这月

数量

2170

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]