เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน (โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเมืองที่ปลอดภัยน่าอยู่ กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้)

วันที่ 10 ม.ค. 2566, 15:32 [ จำนวนคนเข้าดู 324 ]

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 1 3 0 5

今天

数量

215

这星期

数量

980

这月

数量

4091

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]