เลือกภาษา ::
ปิดฉาก"เทียนนกแก้วเกมส์"นักกีฬาลำพูน คว้า 12 เหรียญในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:51

                การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพฯ ระหว่างวันที่ 6-14 มกราคม 2566 ภายใต้ชื่อ "เทียนนกแก้วเกมส์" ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันฯ และพัฒนาทักษะด้านกีฬา สร้างประสบการณ์ในกีฬาระดับประเทศ พร้อมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยพิธีปิดการแข่งขันฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงพลศึกษา สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฯ
               รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สรุปเหรียญประจำการแข่งขันฯ 5 อันดับแรก (ทอง-เงิน-ทองแดง)
                - เขต 10 กทม. ครองเจ้าเหรียญทอง 99 เหรียญทอง /63 เหรียญเงิน / 74 เหรียญทองแดง
                - อันดับ 2 เขต 3 56 เหรียญทอง / 61 เหรียญเงิน / 64 เหรียญทองแดง
                - อันดับ 3 เขต 7 46 เหรียญทอง / 54 เหรียญเงิน / 52 เหรียญทองแดง
                - อันดับ 4 เขต 2 40 เหรียญทอง / 42 เหรียญเงิน / 59 เหรียญทองแดง
                - อันดับ 5 เขต 6 32 เหรียญทอง / 36 เหรียญเงิน / 38 เหรียญทองแดง
              สำหรับเขตการแข่งขันที่ 5 ( 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) อันดับที่ 9 ได้ 23 เหรียญทอง / 22 เหรียญเงิน / 43 เหรียญทองแดง รวม 90 เหรียญ
              สำหรับจังหวัดลำพูนได้รับเหรียญรวม 12 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง 4 เหรียญ เหรียญเงิน 4 เหรียญ และเหรียญทองแดง 4 เหรียญ เป็นลำดับที่ 2 ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน (เขตการแข่งขันกีฬาที่ 5) และอันดับที่ 25 ของประเทศ
              ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งต่อไป เป็นการแข่งขันครั้งที่ 43 จังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อ “กระบี่เกมส์”

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:12

               ลำพูน พบจุดความร้อนมากขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:08

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหา...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:07

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูป...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 มี.ค. 2566, 16:05

                 วันนี้ (21 มีนาคม 2566) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพู...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 1 0 0 3

Today

Total

31

The week

Total

935

This month

Total

4267

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]