เลือกภาษา ::
ปิดฉาก"เทียนนกแก้วเกมส์"นักกีฬาลำพูน คว้า 12 เหรียญในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:51

                การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพฯ ระหว่างวันที่ 6-14 มกราคม 2566 ภายใต้ชื่อ "เทียนนกแก้วเกมส์" ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันฯ และพัฒนาทักษะด้านกีฬา สร้างประสบการณ์ในกีฬาระดับประเทศ พร้อมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยพิธีปิดการแข่งขันฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงพลศึกษา สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฯ
               รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สรุปเหรียญประจำการแข่งขันฯ 5 อันดับแรก (ทอง-เงิน-ทองแดง)
                - เขต 10 กทม. ครองเจ้าเหรียญทอง 99 เหรียญทอง /63 เหรียญเงิน / 74 เหรียญทองแดง
                - อันดับ 2 เขต 3 56 เหรียญทอง / 61 เหรียญเงิน / 64 เหรียญทองแดง
                - อันดับ 3 เขต 7 46 เหรียญทอง / 54 เหรียญเงิน / 52 เหรียญทองแดง
                - อันดับ 4 เขต 2 40 เหรียญทอง / 42 เหรียญเงิน / 59 เหรียญทองแดง
                - อันดับ 5 เขต 6 32 เหรียญทอง / 36 เหรียญเงิน / 38 เหรียญทองแดง
              สำหรับเขตการแข่งขันที่ 5 ( 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) อันดับที่ 9 ได้ 23 เหรียญทอง / 22 เหรียญเงิน / 43 เหรียญทองแดง รวม 90 เหรียญ
              สำหรับจังหวัดลำพูนได้รับเหรียญรวม 12 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง 4 เหรียญ เหรียญเงิน 4 เหรียญ และเหรียญทองแดง 4 เหรียญ เป็นลำดับที่ 2 ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน (เขตการแข่งขันกีฬาที่ 5) และอันดับที่ 25 ของประเทศ
              ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งต่อไป เป็นการแข่งขันครั้งที่ 43 จังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อ “กระบี่เกมส์”

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 8 ก.ค. 2567, 15:12

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 8 ก.ค. 2567, 15:04

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจั...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 ก.ค. 2567, 14:59

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสั...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 ก.ค. 2567, 14:58

                วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือ...

Read More

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]