เลือกภาษา ::

รายละเอียด

The main attraction on this route is Doi Khun Tan National Park which is in Mae Tha district, Lamphun province, and Hang Chat district, Lampang province. Besides, there is Khun Than Tunnel in Mae Tha District. Far away from the junction to Doi Khun Tan National Park, one can drive straight to Mae Ta Khrai National Park, Mae On District, Chiang Mai Province, a distance of 27 kilometres.

คำขวัญอำเภอ บรมธาตุคู่แคว้นโบราณ ผสานอุตสาหกรรมนำสมัย พระรอดเลื่องชื่อลำไยลือไกล ชนน้ำใจงามนามเมืองลำพูน

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ 200 ม.3 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5351-1026, 0-5351-1085

เนื้อที่/พื้นที่ 485.60 ตร.กม.

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส,ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ของทุกปี ปริมาณน้ำฝน 103.25 มิลลิเมตร,ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทุกปี อุณ

สถานที่ท่องเที่ยว Mae Tha District
Mae Tha District ประวัติศาสตร์

วันที่ 28 ม.ค. 2562, 09:54

The White Bridge

History: The construction started in 1918 and completed in 1920, it is a white arch-shaped bridge of western style, it is a historic bridge. What makes it uniqu...

ดูรายละเอียด
Mae Tha District อุทยานแห่งชาติ

วันที่ 28 ม.ค. 2562, 09:56

Khun Tan Railway Tunnel

History: Near Doi Khun Tan National Park, the longest railway tunnel in Thailand, being 1,352.10 meters long. It was constructed in 1907 and completed in 1918,...

ดูรายละเอียด
Mae Tha District ชาติพันธุ์

วันที่ 28 ม.ค. 2562, 09:58

Mae kanad Karen village

History: This village has a river stream flowing through the Maekana River, the village was named by the Karen hill tribe whose lifestyle is based on a sufficie...

ดูรายละเอียด
Mae Tha District ธรรมชาติ

วันที่ 28 ม.ค. 2562, 10:00

Doi Khun Tan National Park

History: A national park located in Mae Tha district of Lamphun Province and Hang Chat district of Lampang province The area is about 255.29 square kilometers w...

ดูรายละเอียด
เทสกาลงานประเพณี Mae Tha District
Mae Tha District

วันที่ 6 พ.ย. 2561, 15:30

ดูรายละเอียด
Mae Tha District

วันที่ 6 พ.ย. 2561, 17:20

ดูรายละเอียด
Mae Tha District

วันที่ 6 พ.ย. 2561, 17:18

ดูรายละเอียด

60 บาท/50กรัม/ถุง/3เดือน.

120 บาท/120กรัม/ถุง/3เดือน.

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]