เลือกภาษา ::
Administrative District

  

Total visits to the site

0 0 0 0 5 7 2 5 4

Today

Total

10

The week

Total

726

This month

Total

3298

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]