เลือกภาษา ::
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน หลายร้อยคนร่วมสมัคร จิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประชาชนจิตอาสาที่ลงทะเบียนจะได้รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน และมีส่วนร่วมในการจัดราชพิธีฯ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 11 เม.ย. 2562, 10:57

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร โดยพระราชพิธีจะเริ่มจากการเตรียมการพิธีทำน้ำอภิเษก ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นต้นไป นั้นในวันนี้ ( 8 เมษายน 2562 ) ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ได้ทยอยมาลงทะเบียนร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดลำพูน ขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 335 คน และยังมีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดลำพูน จะเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จำนวน 1,000 คนสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถมาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาฯ ได้ด้วยตนเอง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 มี.ค. 2566, 08:56

               วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น....

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 9 7 5 8

Today

Total

102

The week

Total

707

This month

Total

4098

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]