เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนหลายร้อยคน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 1,000 รูป
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 11 เม.ย. 2562, 10:55

เช้าวันนี้ ( 10 เมษายน 2562 ) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจิณณารัตน์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนหลายร้อยคน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร ที่บวชภาคฤดูร้อนจังหวัดลำพูน จำนวน 1,000 รูป เพื่อเป็นมหาสังฆทาน และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เนื่องด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และหน่วยงาน/องค์กรภาคี ได้ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 พร้อมกันทั่วจังหวัดลำพูน 63 แห่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวม 1,000 คน เพื่อเข้ารับการศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 15 วันสำหรับการตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,000 รูป ในครั้งนี้ นับว่าเป็นมหาสังฆทาน และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว ทำให้พระพุทธศาสนาเกิดความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบให้ชาวพุทธรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม และเป็นการเติมบุญให้กับบ้านเมือง ซึ่งผลบุญกุศลเหล่านี้จะนำพาความสงบ ร่มเย็นต่อไป 

 

 

 

 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 4 6

Today

Total

190

The week

Total

944

This month

Total

4371

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]