เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน “ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง” ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 6 ส.ค. 2562, 14:52

     วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ที่ทำการกำนันตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง” ครั้งที่ 3 โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายทศ เสาวภาณี กำนันตำบลทาทุ่งหลวงเจ้าของบ้าน และนางเสริมศรี เสาวภาณี ภรรยา หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่จังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน “ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง” เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยเริ่มต้นจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัด และประสานความร่วมมือจากแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยเริ่มต้นจากผู้ว่าราชการจังหวัด ,ผู้บริหารหน่วยงาน ,บ้านพักนายอำเภอ, ผู้นำชุมชน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ,แกนนำเครือข่าย ทสม.,เครือข่าย อสม. และเครือข่าย อถล. เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานคัดแยกในระดับครัวเรือนให้ครอบคุมทั้งจังหวัด อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการลด คัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างต่อเนื่อง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:00

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน เดินทางมาถึง องค์การบริหารส่วนจัง...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 0 2 0

Today

Total

60

The week

Total

860

This month

Total

3215

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]