เลือกภาษา ::
ประมวลภาพการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 1 พ.ค. 2563, 14:22

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวทางการจัดงานพิธีหรือกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ว่าในวันฉัตรมงคล ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไม่มีการจัดงานพระราชพิธีหรือจัดกิจกรรมอื่นแต่อย่างใด ในการนี้รัฐบาลได้พิจรณาให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการตามแนวทางดังนี้
๑. ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศํกราช ๒๕๖๓ รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้ในสถานที่ตั้ง

๒. การจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ลงบนหน้าหลักของเว็บไซต์หน่วยงาน รวมทั้งนำภาพการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและภาพผลงานของหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในการนี้จังหวัดลำพูนจึงขอเผยแพร่ภาพการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและภาพผลงานของหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนได้รับทราบ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:59

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ท...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

             วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ ท่าน้ำวัดบุปผาราม (สบปะ) ตำบลริมปิง  อำ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 8 2 6 5 4

Today

Total

67

The week

Total

552

This month

Total

2522

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]