เลือกภาษา ::
จิตอาสา 904 ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 7 ต.ค. 2563, 15:20

จิตอาสา 904 ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คณะวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ และโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน รวมหลายร้อยคน

โดยวิทยากรจิตอาสา 904 จะบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทยและความรู้เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พร้อมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผ่านกิจกรรมสันทนาการเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้รับ โอกาสนี้ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนจากกระทรวงยุติธรรม ให้กับโรงเรียนอีกด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:00

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน เดินทางมาถึง องค์การบริหารส่วนจัง...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 0 1 8

Today

Total

58

The week

Total

860

This month

Total

3215

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]