เลือกภาษา ::
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงพระธาตุสุวรรณมงคลเจดีย์และน้ำสรงพระพุทธมงคลครูบาศรีวิชัย ณ วัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 17 ก.พ. 2565, 17:34

                วันที่(16 กุมภาพันธ์ 2565) ที่ วัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงพระธาตุสุวรรณมงคลเจดีย์และน้ำสรงพระพุทธมงคลครูบาศรีวิชัย โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน เพื่อสรงพระธาตุสุวรรณมงคลเจดีย์และสรงพระพุทธมงคลครูบาศรีวิชัย มี พระเทพรัตนนายกเจ้าคระจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจัดหวัดลำพูน นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในอำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมพิธี

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและชักรอกน้ำสรงพระราชทานขึ้นสรงองค์พระธาตุสุวัณมงคลเจดีย์ ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลหน้าอนุสาวรีย์กู่บรรจุอัฐิอดีตเจ้าอาวาส และสรงน้ำพระพุทธมงคลครูบาศรีวิชัย และกู่บรรจุอัฐิเจ้าอาวาส จากนั้นได้ประกอบพิธีเปิดป้าย วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ

                สำหรับวัดบ้านโฮ่งหลวง ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2319 เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อยู่ห่างเมืองลำพูน 34 กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข 106 สายเถิน - ลี้ - บ้านโฮ่ง - เชียงใหม่ กิโลเมตรที่ 119 มีทางแยกเข้าวัด ประมาณ 2 กิโลเมตร ทางเข้าจะมีป้ายวัดบ้านโฮ่งหลวงขนาดใหญ่สังเกตได้ง่าย สร้างเมื่อ พ.ศ.2319 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2489 ได้รับเลือกจากกรมการศาสนาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ.2523

            วัดบ้านโฮ่งหลวงมีความสำคัญ เพราะเป็นวัดที่สามเณรอินท์เฟือน หรือ ครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อท่านมีอายุย่างเข้า 21 ปี ได้เข้าอุปสมบทในพระอุโบสถวัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีครูบาสมณะ วัดบ้านโฮ่งหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาในการอุปสมบทว่า สิริวิชโยภิกฺขุ มีนามบัญญัติว่า "พระศรีวิชัย" จึงถือว่าเป็นวัดที่อยู่ในประวัติของครูบาเจ้าศรีวิชัยดังกล่าว.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 4 6

Today

Total

190

The week

Total

944

This month

Total

4371

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]