เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 31 มี.ค. 2565, 14:11

               วันนี้  (วันที่ 30 มีนาคม 2565) ที่ วัดดอยขะม้อ ตำบลมะเขือเเจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา   โดยมี เหล่าจิตอาสาพระราชทาน จากส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ กว่า 200 คน   ร่วมพิธีและร่วม กิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการปรับภูมิทัศน์  ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ  ตลอดจนทำความสะอาดกวาดเก็บใบไม้ ทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า ภายในและโดยรอบบริเวณวัดดอยขะม้อ  แสดงถึงความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ

.                ทั้งนี้ได้กำหนดจุดการปฎิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา จำนวน 10 จุด ในบริเวณพื้นที่โดยรอบวัดดอยขะม้อ ประกอบด้วย  จุดที่ 1 ตั้งแต่ถนนหน้าประตูทางเข้าวัดดอยขะม้อบ่อน้ำทิพย์ไปจนถึงหน้าสวน ส.ส. สงวน โดยมีจิตอาสา หมู่ที่ 18,19,20,21 ตำบลมะเขือแจ้ หน่วยดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้(แม่ตีบ) เทศบาลตำบลศรีบัวบานและเทศบาลตำบลบ้านกลางประจำจุด   จุดที่ 2 บริเวณวิหารลานวัดดอยขะม้อ โดยมีจิตอาสา หมู่ที่ 15,16,17 ตำบลมะเขือแจ้  ผู้บริหารจังหวัดลำพูนและส่วนราชการจังหวัดลำพูนประจำจุด  จุดที่ 3 ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าบันไดทางขึ้นไปตามถนนที่จุดบั้งไฟไปจนถึงสิ้นสุดทางรถออฟโรด โดยมีจิตอาสา เทศบาลตำบลมะเขือแจ้และหน่วยควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ประจำจุด  จุดที่ 4 ตั้งแต่บันไดนาคขึ้นไปจนถึงศาลาที่ 1 โดยมีจิตอาสา หมู่ที่ 13,14 ตำบลมะเขือแจ้และอำเภอเมืองลำพูนประจำจุด  จุดที่ 5 ตั้งแต่ศาลาที่1 ขึ้นไปจนถึงศาลาที่ 2  โดยมีจิตอาสา หมู่ที่ 11, 12 ตำบลมะเขือแจ้และอำเภอเมืองลำพูนประจำจุด   จุดที่ 6 ตั้งแต่ศาลาที่ 2 ขึ้นไปจนถึงศาลาที่ 3 มีจิตอาสา หมู่ที่ 3, 4 ตำบลมะเขือแจ้และอำเภอเมืองลำพูนประจำจุด  จุดที่ 7  ตั้งแต่ศาลาที่ 3 ขึ้นไปจนถึงศาลาที่ 4  มีจิอาสา หมู่ที่ 1,2 ตำบลมะเขือแจ้ ประจำจุด  จุดที่ 8 ตั้งแต่ศาลาที่ 4  ขึ้นไปจนถึงศาลาที่ 5 มีจิตอาสา หมู่ที่ 5,6 ตำบลมะเขือแจ้และอำเภอเมืองลำพูนประจำจุด   จุดที่ 9 ตั้งแต่ศาลาที่ 5 ขึ้นไปจนถึงยอดดอยขะม้อบ่อน้ำทิพย์  มีจิตอาสาหมู่ที่ 7,8,9,10 ตำบลมะเขือแจ้และอำเภอเมืองลำพูนประจำจุด และ จุดที่ 10 บริเวณโดยรอบวิหารและบ่อน้ำทิพย์ มีจิตอาสาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ผู้บริหารจังหวัดลำพูนและส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำจุด       

                สำหรับบ่อน้ำทิพย์ แห่งนี้มีลักษณะเป็นโพรงลึกจากยอดดอยลงไป 6 เมตร กว้าง 3 เมตร  และบ่อน้ำแห่งนี้ห้ามมิให้ผู้หญิงลงไปตักน้ำเด็ดขาดเชื่อกันว่าจะทำให้น้ำแห้งเหือดไป น้ำทิพย์จากดอยขะม้อมีความสำคัญต่อชาวจังหวัดลำพูนเป็นอย่างยิ่งในทุกปีน้ำทิพย์จากดอยขะม้อจะถูกนำมาใช้เป็นน้ำสำหรับสรงพระบรมธาตุหริภุญชัยพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวลำพูน เป็น 1 ใน 8 จอมเจดีย์ของประเทศ   นอกจากน้ำทิพย์จากดอยขะม้อจะใช้ในการสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยแล้ว ยังมีการนำน้ำทิพย์แห่งนี้ใช้ในงานราชพิธีสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน .

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 4 6

Today

Total

190

The week

Total

944

This month

Total

4371

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]