เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาท ในงานประเพณีสรงน้ำวัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 23 พ.ค. 2565, 14:24

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาทและผ้าห่มองค์พระพุทธขจรมุนีศรีศากยโคดม พระประธาน วัดพระพุทธบาทตากผ้า ( พระอารามหลวง ) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาท ประจำปี 2565

                วันนี้ ( 23 พฤษภาคม 2565 ) ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาทและพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2565 โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า เจ้าคณะอำเภอป่าซาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้อัญเชิญผ้าห่มพระราชทาน ห่มองค์พระพุทธขจรมุนีศรีศากยโคดม พระประธานภายในศาลาการเปรียญ วัดพระพุทธบาทตากผ้า

                ซึ่งผ้าห่มดังกล่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน อักษรย่อ พระนามาภิไธย สธ ที่ผ้าห่มด้วย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาท

                ทั้งนี้พระสงฆ์ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมสรงน้ำ โดยวัดพระพุทธบาทตากผ้า ได้จัดงานประเพณีดังกล่าว ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน มีการจัดจุดคัดกรอง พร้อมกับวัดไข้ จัดจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ผู้ร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

                สำหรับงานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและรอยพระพุทธบาทตากผ้า เกิดจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอป่าซาง ซึ่งได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยจะจัดขึ้นในเดือน 8 ( เหนือ ) แรม 8 ค่ำ เป็นการถวายสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ รอยพระพุทธบาทและรอยตากผ้า ซึ่งเป็นพุทธสถานเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอป่าซาง และจังหวัดลำพูน เป็นการสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ของจังหวัดลำพูนให้คงอยู่ สืบไป

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 ก.พ. 2566, 21:14

               วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ก.พ. 2566, 21:12

               วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ที่ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:29

               หนาวนี้ มีกิจกรรมดีๆ ชวนให้มาเที่ยวลำพูน ? ด้วยการร่วมส่งผลงานรูป...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 4 0 7 6

Today

Total

50

The week

Total

982

This month

Total

3229

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]