เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯ ลำพูน ร่วมมอบ "น้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรม" แจกจ่ายให้ประชาชนฟรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:07

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปภัมถ์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเปิดโครงการน้ำดื่มพัชรธรรม เพื่อบรรเทาภัยแล้งจังหวัดลำพูน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พระราชวัชรสุทธิวงศ์ เจ้าอาวาส ที่ปรึกษาโครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
                จังหวัดลำพูน ร่วมกับ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปภัมถ์ ได้จัดทำโครงการจัดตั้งสถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรม จำนวน 2 แห่ง เพื่อให้บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานสาธารณสุข ที่สะอาด ถูกอนามัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับบริโภค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
                สถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมทั้ง 2 แห่ง ดำเนินการก่อสร้างโดยอาศัยการบูรณาการของจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ศิษยานุศิษย์ และได้รับพระราชทานพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหทวัชรราชธิดา พระราชทานเครื่องทำน้ำดื่มตามมาตรฐานสาธารณสุข เพื่อติดตั้งที่สถานีน้ำฯ และเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดสถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรม แห่งที่แรก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 และสถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรม แห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นำมาซึ่งความปิติยินดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของชาวจังหวัดลำพูน
                สถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมทั้ง 2 แห่ง ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้บริการจ่ายน้ำดื่มคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 คิดเป็นปริมาณการจ่ายน้ำเฉลี่ยต่อปี จำนวน 1,680,000 ลิตร ปริมาณการจ่ายน้ำเฉลี่ยต่อเดือนเป็น จำนวน 138,904 ลิตร และปริมาณการจ่ายน้ำเฉลี่ยต่อวัน จำนวน 4,630 ลิตร
                  ด้วยเหตุนี้ พระราชวัชรสุทธิวงศ์ ร่วมกับทุกภาคส่วน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความต้องการใช้น้ำเพื่อบริโภคของประชาชนมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำดื่มคุณภาพตามมาตรฐาสาธารณสุขอย่างเพียงพอ และสามารถ บรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าใช้จ่ายในช่วงฤดูแล้งนี้ จึงได้ขยายระยะเวลาการให้บริการสถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรม จากเดิมที่ปิดให้บริการในเวลา 18.00 น. เป็นเวลา 22.00 น.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 4 7 5

Today

Total

81

The week

Total

1211

This month

Total

4272

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]