เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนเร่งฉีดวัคซีน โควิด – 19 แก่ประชาชนทั่วไป ระหว่าง 18 – 21 ตุลาคม 2564
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:08

                ผู้ราชการการจังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ลำพูนพบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 รายใหม่ 18 ราย ติดเชื้อภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 16 ราย โดยในสัปดาห์นี้ โรงพยาบาลลำพูนได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป จะจัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน แก่กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 6 ตำบล ตำบล ละ 500 คน ส่วนการระบาดแบบกลุ่มก้อนนั้น เจ้าหน้าที่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้  
           วันนี้ ( 18 ตุลาคม 2564 ) ที่ศาลาประชาคม ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน   นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน ร่วมกันแถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 18 ราย โดยติดเชื้อภายในพื้นที่ 16 ราย และรับผู้ป่วยมาจากต่างจังหวัด 2 ราย ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน –4 ตุลาคม 2564 จำนวน 2,535 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 302 ราย รักษาหายแล้ว 2,211 ราย  มีผู้เสียชีวิตสะสม 22  ราย    
         สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 จังหวัดลำพูนได้ให้บริการฉีดวัคซีน แก่ประชาชนจนครบ 2  เข็มแล้ว จำนวน 131,797  คน  และได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงไปแล้วจำนวน 4,251 คน โดยนายแพทย์โภคิน ได้กล่าวถึงแนวทางการเร่งฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งโรงพยาบาลลำพูน ได้เปิดให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนได้ที่ อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย ระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2564 มีเป้าหมายฉีดให้ได้วันละ 1,200 คน แบ่งเป็น ประชาชนทั่วไป 800 คน และแรงงานข้ามชาติ 400 คน ซึ่งนายจ้าง และสถานประกอบการที่มีแรงงานข้ามชาติ สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ เพื่อนำแรงงานของตนมาฉีดวัคซีนได้ ส่วนประชาชนที่จะรับวัคซีนต้องมารับเลขลำดับการฉีด บริเวณชั้น 1  อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย นอกจากนี้ โรงพยาบาลลำพูนจะจัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน แก่กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 6 ตำบล ตำบล ละ 500 คน ได้แก่ พื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน 500 คน พื้นที่ตำบลบ้านแป้น 500 คน ตำบลบ้านกลาง 500 คน ตำบลอุโมงค์ 500 คน ตำบลเหมืองง่า 500 คน และ ตำบลป่าสัก 500 คน โดยจะออกหน่วยให้บริการในระหว่างวันที่ 19 – 28 ตุลาคม นี้ 
         ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวเชิญชวนประชาชน เข้ารับวัคซีน ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรง และป้องกันการเสียชีวิต หากติดเชื้อโควิด – 19 และหากผู้ใดที่ได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม และปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T A อย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยให้ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด – 19 ได้เป็นอย่างดี ส่วนการควบคุมการแพร่ระบาดแบบ กลุ่มก้อน ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง เจ้าหน้าที่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ โดยมีการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง และให้เข้ากักตัว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปติดตามสถานการณ์ และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่กักตัวด้วย .

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 6 4 7 7 8

Today

Total

73

The week

Total

1977

This month

Total

5235

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]