เลือกภาษา ::
อ.แม่ทา ลำพูน จัดพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 65
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 7 ธ.ค. 2565, 10:51

                เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทาขุมเงิน หมู่ 1 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทาขุมเงิน หมู่ 1 ตำบลทาขุมเงิน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม องค์กร และประชาชนบ้านทาขุมเงิน เข้าร่วมพิธี
ในการนี้ นายชาติ บุญเป็ง ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทาขุมเงิน นำคณะกรรมการ ประชาชน กล่าวคำปฏิญาณ และจัดกิจกรรมแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยในโทษภัยของยาเสพติด

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:12

               ลำพูน พบจุดความร้อนมากขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:08

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหา...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:07

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูป...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 มี.ค. 2566, 16:05

                 วันนี้ (21 มีนาคม 2566) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพู...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 9 8 6

Today

Total

14

The week

Total

928

This month

Total

4262

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]