เลือกภาษา ::
ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข " ด้านผู้ว่าฯลำพูน เน้นย้ำ ประชาชนในพื้นที่งดเผาทุกชนิด หากพบเห็นไฟป่าโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกหน่วยบริการประชาชน " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ " เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการด้านต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน
                  ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นทีได้รับบริการ และเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจได้อย่างทั่วถึงและสะดวกยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในเรื่องของการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข์แก่พี่น้องประชาชน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า โดยจังหวัดลำพูน ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนในทุกพื้นที่ งดการเผาทุกชนิด และสอดส่อง ตรวจตราพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร หากพบเห็นไฟป่า ให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแจ้งที่สายด่วน 1362 ทันที เพื่อป้องกันไฟลุกลามและลดการเกิด PM 2.5 ได้
                 นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เชิญชวนประชาชน ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ได้แก่ การรณงค์ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร NO FOAM การรักษาความสะอาด และการบริหารขยะ ทั้งนี้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน อย่างยั่งยืนต่อไป
                 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ส่วนราชการ ถวายถุงยังชีพแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลบ้านเรือน และมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคที่จำเป็นแก่ประชาชน อีกด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:00

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน เดินทางมาถึง องค์การบริหารส่วนจัง...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 0 6 3

Today

Total

4

The week

Total

870

This month

Total

3236

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]