เลือกภาษา ::
สว. ลงพื้นที่ จ.ลำพูน ติดตามขับเคลื่อนการเตรียมเสนอชื่อ “ครูบาเจ้าศรีวิชัย”ตนบุญแห่งล้านนาเป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อ ยูเนสโก
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา นายณรงค์ อ่อนสะอาด สมาชิกวุฒิสภา นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย สมาชิกวุฒิสภา นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอรายชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย
               ซึ่งครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นพระเถระชาวจังหวัดลำพูน ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย จนได้รับการขนานนามว่า “ตนบุญแห่งล้านนา”และชาวภาคเหนือที่ได้ร่วมกันผลักดันให้ปูชนียบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนักพัฒนาของประเทศไทย ได้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก และเชื่อว่าด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวง กอรปกับคุณงามและความดีของท่านพระครูบาเจ้าศรีวิชัยจะสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่พระสงฆ์ และประชาชนทั่วโลกได้ปฏิบัติตาม นับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะนำสันติภาพสู่สังคมโลกได้
               อย่างไรก็ตามขณะนี้ การดำเนินงานอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ไปสร้างประโยชน์ไว้ รวมทั้งจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัยให้สมบูรณ์ เพื่อสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนด โดยตั้งใจจะเสนอยูเนสโกในปี 2569 เพื่อเฉลิมฉลองในปี 2571
              ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือเตรียมจัดกิจกรรม “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี สู่บุคคลสำคัญของโลก” เบื้องต้นได้มีการกำหนดจัดระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน 2566 เพื่อสร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนทั่วไป ได้รู้จักครูบาเจ้าศรีวิชัย มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการร่วมแรงศรัทธา เพื่อปฏิบัติตามแนววิถีครูบาเจ้าศรีวิชัย อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 5 3 8

Today

Total

58

The week

Total

1237

This month

Total

4302

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]