เลือกภาษา ::

Provincial news

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 13 ต.ค. 2566, 16:56

        วันนี้ (13 ตุลาคม 2566) เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ นางด...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 5 ต.ค. 2566, 14:33

          วันนี้ (5 ตุลาคม 2566) เวลา 09.30 น. นายสันติธร  ยิ้มละมัย ผ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 5 ต.ค. 2566, 13:16

         วันนี้ ( 5 ตุลาคม 2566) เวลา 11:00 น นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 ต.ค. 2566, 14:43

          วันนี้ (4 ตุลาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ นายสันติ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:32

              เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสันติธร ยิ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 31 ส.ค. 2566, 11:43

         วันนี้ (29 สิงหาคม 2566) เวลา 08.30 น. ณ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทร...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 31 ส.ค. 2566, 11:41

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2566) ที่ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ส.ค. 2566, 11:47

         วันนี้ (14 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชกา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ส.ค. 2566, 11:37

         วันนี้ (13 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชกา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ส.ค. 2566, 11:34

         วันนี้ (12 สิงหาคม 2566) เวลา 14.30 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอล...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ส.ค. 2566, 11:32

         วันนี้ (12 สิงหาคม 2566) เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอล...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 4 7 7 3 0

Today

Total

89

The week

Total

1579

This month

Total

13789

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]