เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สถาบันพระปกเกล้าได้แจ้งกำหนดจัดการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑๒ เพื่อบ่มเพาะ ผู้นำรุ่นใหม่

วันที่ 20 มิ.ย. 2565, 09:51

Total visits to the site

0 0 0 0 7 8 9 2 0

Today

Total

42

The week

Total

377

This month

Total

1905

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]