เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

วันที่ 24 มี.ค. 2566, 15:43

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 0 1 9

Today

Total

59

The week

Total

861

This month

Total

3214

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]