เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สำนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ภาคีเครือข่าย

วันที่ 31 มี.ค. 2566, 14:39

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]