เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: ประกวดราคา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ทล.1227 เชื่อบ้านหนองเกี๋ยง)

วันที่ 2 มี.ค. 2564, 14:57 [ จำนวนคนเข้าดู 1,260 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 7 6 9 9 1

Today

Total

61

The week

Total

366

This month

Total

2112

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]