เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)

วันที่ 1 ต.ค. 2564, 13:36 [ จำนวนคนเข้าดู 1,033 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 7 9 2 5 9

Today

Total

32

The week

Total

336

This month

Total

1922

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]