เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านชีวิตใหม่ สำนักโยธาธิการและแผนผังลำพูน

วันที่ 9 พ.ย. 2564, 14:37 [ จำนวนคนเข้าดู 801 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 7 6 7 6 4

Today

Total

25

The week

Total

384

This month

Total

2072

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]