เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย(ประจำปี2564)มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

วันที่ 9 พ.ย. 2564, 14:46 [ จำนวนคนเข้าดู 647 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 7 6 7 6 4

Today

Total

25

The week

Total

385

This month

Total

2073

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]