เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: ประกวดราคาจ้างกำจัดยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในตำบลป่าสัก โดยการกำจัดทิ้งให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

วันที่ 9 พ.ย. 2564, 15:03 [ จำนวนคนเข้าดู 758 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 7 6 7 6 4

Today

Total

25

The week

Total

385

This month

Total

2073

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]