เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: เทศบาลเมืองลำพูนประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 9 พ.ย. 2564, 16:10 [ จำนวนคนเข้าดู 829 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 7 6 7 6 4

Today

Total

25

The week

Total

384

This month

Total

2072

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]